Tjänster

Våra tjänster


Innovationsdriven verksamhetsutveckling

Innehåll

I denna workshop skapar vi en gemensam grund kring var innovation är, vilka olika typer det finns och vad som krävs i form av ledarskap, omvärldsbevakning och organisation för att utveckla innovationer. Därefter arbetar vi med kreativa metoder och olika sorteringsmodeller för att ta fram innovationspotentialer kopplat till ett aktuellt behov hos kunden.


Målgrupp

Ledningsgrupper som vill öka sina kunskaper och träna på att utveckla innovationer. Den fungerar också utmärkt som en uppstartsaktivitet i ett mer omfattande arbete för att öka innovationsförmågan i en organisation.


Omfattning

Workshopen omfattar 1 dag.


Intresserad? Kontakta terje@innovatorerna.se

________________________________________________________________Inspiration till Innovation

Innehåll

Detta seminarium ger deltagarna kunskap och förståelse för vad innovationer är och de olika delarna i innovationsprocessen. Seminariet varvar film och föreläsning.


Målgrupp

Seminariet och lämpar sig för såväl kick off aktiviteter som en del i ett större utvecklingsarbete. Seminariet kan hållas både som företagsinternt som en öppen föreläsning för såväl större personalgrupper som utvalda grupperingar.


Omfattning

Seminariet omfattar 1-4 timmar beroende på kundens behov och målsättning.


Intresserad? Kontakta terje@innovatorerna.se

________________________________________________________________


Innovationsworkshop

Innehåll

I denna workshop arbetar vi med utbildningsmaterialet Innovatörerna och går igenom allt från vad innovationer är till kreativt ledarskap, omvärldsbevakning, nya tjänster & produkter samt juridiska aspekter. Deltagarna arbetar mycket praktiskt med de olika frågeställningarna som varvas med filmer och föreläsning.Målgrupp

Workshopen fungerar utmärkt för såväl företagsinterna grupper som för öppna föreläsningar och vänder sig till chefer/ledare och alla som arbetar med produktutveckling samt verksamhets-/organisationsutveckling.


Omfattning

Workshopen omfattar 1-2 heldagar beroende på kundens behov och målsättning.


Intresserad? Kontakta terje@innovatorerna.se

________________________________________________________________

 

Kreativitet på arbetsplatsen

Innehåll

Många arbetsplatser upplever att de har många idéer men att det inte leder till så mycket. I denna workshop lär vi oss om hur kreativitet fungerar och tränar oss i olika kreativa metoder. Vi går igenom vad som krävs för att idéer ska tas vidare och i förlängningen kunna utvecklas till innovationer.


Målgrupp

Alla arbetsplatser som vill öka och organisera sina kreativa processer i

idégeneringsfasen av innovationsprocessen.


Omfattning

En halvdag till en heldag beroende på kundens behov och målsättning.


Intresserad? Kontakta terje@innovatorerna.se

________________________________________________________________Från inspiration till Innovation på 4 dagar

Innehåll

Under fyra dagar arbetar deltagarna under ledning av konsult med att ta fram innovationer. Fokus kommer att ligga på innovationer inom de områden som är relevanta för kunden så som t.ex. produkter, tjänster, arbetsmetoder eller kundupplevelse. Slutresultatet är underlag för lanserings/implementeringsplaner för de innovationer som gruppen tagit fram under arbetet. Utöver konkreta innovationer är målsättningen att öka deltagarnas kunskaper och förståelse för innovationer och innovationsprocessens olika delar.


Målgrupp

Alla organisationer som vill utveckla sin innovationsförmåga genom medarbetardriven innovation.


Omfattning

Fyra heldagar eller efter kundens behov.


Intresserad? Kontakta terje@innovatorerna.se

                                                                                                                                   


Innovation - ett gemensamt ansvar för företaget och lokala facket?

Innehåll

Kreativa och innovativa arbetsplatser har mindre stress, snabbare kompetensutveckling, större engagemang bland anställda och tryggare anställningar. Inom detta område finns det inga motsättningar mellan företagsledning och fackliga organisationer. Snarare tvärt om, en gemensam målsättning som gagnar såväl företaget som de anställda. Det skapar förutsättningar för samverkan och involvering av alla anställda i utvecklingen av organisationens verksamhet.


Målgrupp

Representanter för företagsledning/HR och fackliga klubbar på arbetsplatserna.


Omfattning

Upplägget börjar med att skapa en gemensam grund för vad innovationer är, varför det är viktigt och vad som kan uppnås med fungerade innovationsprocess. Därefter skapas en process för samverkan inom innovationsområdet utifrån kundens behov och målsättning.

Pris enligt offert.

Intresserad? Kontakta terje@innovatorerna.se

________________________________________________________________


Stöd i innovationsprocessen

Innehåll

Stöd i innovationsprocessens olika delar utifrån kundens behov.


Målgrupp

Alla organisationer som vill öka sin innovationsförmåga.


Omfattning

Utifrån kundens behov och målsättning.


Intresserad? Kontakta terje@innovatorerna.se

_________________________________________________________________

Innovatörerna®, Kopparhaga 5, 155 93 Nykvarn, Tel 076-135 57 58, terje@innovatorerna.se Copyright © Innovatörerna. All Rights Reserved.