Mer om Terje Andersson

Mer om Terje Andersson


Terje Andersson var tidigare tidigare vd för Ingenjörsamfundet och har mångårig erfarenhet av FoU, Kompetensfrågor och Organisationsfrågor inom AstraZeneca. Terje har även en gedigen erfarenhet som fackligt förtroendevald med såväl lokala, nationella som europeiska uppdrag.


   Under sin tid som vd för Ingenjörsamfundet låg han bakom lanseringen av ett nytt och omfattande medlemserbjudande till samfundets 130 000 medlemmar där en viktig del var dess satsning på ökad innovationskraft på svenska arbetsplatser. Denna satsning omfattade TV-program, opinionsbildning samt produkter och tjänster för ökad medarbetardriven innovation. Allt samlades under varumärket Innovatörerna som lanserades under år 2009 som Ingenjörsamfundet utropat till ett innovationsår.


   Idag är Terje föreläsare och konsult inom området medarbetardriven innovation. I sin portfölj av produkter och tjänster har han det som utvecklades av Ingenjörsamfundet och som kompletterats via partners. Allt för att kunna erbjuda ett så komplett erbjudande som möjligt för att öka arbetsplatsers innovationsförmåga.


Foto: Janne Danielsson


Innovatörerna®, Kopparhaga 5, 155 93 Nykvarn, Tel 076-135 57 58, terje@innovatorerna.se Copyright © Innovatörerna. All Rights Reserved.