Om

Om Innovatörerna


Innovatörerna är ett koncept för medarbetardriven innovation som utvecklats av Ingenjörsamfundet. Grundtesen är att om alla anställda får rätt förutsättningar för att bidra med sin kompetens i utvecklingen av en verksamhet så ökar innovationsförmågan i organisationen. Det skulle i så fall innebära att Sveriges 4 miljoner medarbetare också är 4 miljoner potentiella innovatörer. Vad skulle hända om bara 5 % av alla idéer som diskuteras runt fikabord och korridorer på alla Sveriges arbetsplatser skulle realiseras?


    En kreativ och innovativ arbetsplats leder till mindre stress och psykisk ohälsa enligt forskning som Farida Rasulzada, doktor i psykologi och lektor vid Lunds universitet genomfört. Om de anställda involveras i utvecklingen av verksamheten ökar  såväl deras engagemang som kompetens, de blir synliggorda och utvecklas som medarbetare. En innovativ organisation utvecklar oftare nya produkter, tjänster och arbetssätt som är till gagn för verksamheten. Det leder i sin tur till bättre affärer, tryggare jobb och ökade möjligheter till nyanställningar. Allt detta leder till skatteintäkter som finansierar allas vår välfärd.


För att testa tesen om allas möjlighet till att bidra i utvecklingen av en verksamhet skickades Kaj Mickos, professor emeritus i innovationsteknik vid Mälardalens högskola och Hans Björkman, ekonomie doktor och konsult på WSP Analys & Stategi ut till sex olika arbetsplatser med allvarliga problem. Där involverade de medarbetarna i att lösa problemen. Med sig hade de ett film team från Klarsyn AB som dokumenterade arbetet och producerade sex TV-avsnitt som sändes i TV8 hösten 2009. Efter ca 9 månader återvände TV-teamet för att följa upp vilka bestående effekter arbetet med Kaj och Hans hade haft. Även detta dokumenterades och sex nya avsnitt producerades som sändes i samma kanal hösten 2010. Totalt sågs Innovatörerna-avsnitten av över en miljon TV-tittare. Dessa avsnitt kan du se här >>


    Den samlade dokumentation till TV-serien var ett helt unikt material som förtjänade att användas även efter sändningarna. Därför sammanställdes, kompletterades och paketerades erfarenheterna från Innovatörerna i ett utbildningspaket som nu erbjuds alla som vill ta del av dessa och lära sig mer om medarbetardriven innovation.


   Allt detta är ett resultat av arbetet som vd på Ingenjörsamfundet där vi utropade år 2009

till ett innovationsår och tillsammans med andra aktörer lyfte fram behovet av ökad innovationskraft på alla Sveriges arbetsplatser. Läs mer om det i följande artiklar: Bryt pessimismen med ett innovationsår 2009 >>, Innovation vårt främsta konkurrensmedel >>, Från ingenjör till innovatör >>.


Terje Andersson >>

Innovatörerna- Tillsammans med Terje Andersson räddade vi jobb och uppdrag på sex svenska arbetsplatser som befann sig i någon form av akut kris. Innovatörerna hjälpte dem att med hjälp av kreativitet och innovationskraft själva lösa sina problem.


- Det utbildningspaket i medarbetardriven innovation som Terje fattade beslut om att ta fram och nu erbjuder är sannolikt den enda existerande utbildningen inom detta område som står på egna ben.


- Terje Andersson kan medarbetardriven innovation och vet hur man kan träna upp denna förmåga med hjälp av praktiska övningar och specialdesignade verktyg.


Anna Lindsjöö Erzös

Producent och VD för Klarsyn ABVi har på fortbildningsenheten vid Svenska Handelshögskolan i Vasa haft glädjen att samarbeta med Terje Andersson sedan 2013.


Han har hos oss dragit workshops och utbildningsdagar inom olika utvecklingsprogram kring kreativt ledarskap, Idégenerering och kreativa arbetsmetoder.


Både vi och våra kunder (deltagare) har uppskattat Terjes kunnande och sätt att presentera och föra en dialog med åhörarna. Han har också lyckats engagera deltagare i workshops på ett proffsigt sätt.


Vi rekommenderar gärna Terje till liknande uppdrag och vi samarbetar gärna med honom i framtiden kring liknande uppdrag.


André Österholm

Direktör

Svenska Handelshögskolan – Hanken Fortbildning VasaVåra PartnersInnovatörerna®, Kopparhaga 5, 155 93 Nykvarn, Tel 076-135 57 58, terje@innovatorerna.se Copyright © Innovatörerna. All Rights Reserved.