Tjänster

 

 

 

 

 

Molntjänst för innovationsarbete och idéhantering

 

Innovatörerna samarbetar med IT-företaget Idea2Innovation http://i2i.se, som har utvecklat den sociala molntjänsten WIDE.

 

Med hjälp av WIDE skapar företag och organisationer nya förutsättningar genom att online fånga upp och driva utvalda idéer till realisering. WIDE är ett stöd för att skapa engagemang, involvera medarbetare och

andra intressenter samt för att utveckla idéer tillsammans.

 

Vi på innovatörerna är återförsäljare av WIDE och experter på tjänsten – tillsammans med ett abonnemang på WIDE och stöd kring processer och strategier från Innovatörerna får du en stabil och trygg grund att stå på i ert innovationsarbete.

 

Intresserad? Kontakta terje@innovatorerna.se

Våra tjänster

 

Innovationstestet

Innehåll

Omfattar en test i tre delar på totalt 31 frågor där deltagarna på ett roligt och kreativt sätt svarar på hur innovativa de tycker att de själva är, hur innovativ de tycker organisationen är och hur väl organisationen tar till vara deras innovativa förmågor. Testet sammanfattas i en rapport med de styrkor och förbättringsområden som svaren ger i förhållande till medelvärdet av alla genomförda tester och förslag på åtgärder.

 

Målgrupp

Alla organisationer som vill veta hur deras anställda ser på innovationsförmågan utifrån ledarskap, organisation

och kultur på arbetsplatsen.

 

Omfattning

Testet sker helt digitalt där deltagarna får ett mail med länk till testet. När alla deltagare svarat på frågorna

sammanställs rapporten och skickas till beställaren. Alla svar är annonyma och kan inte härledas tillbaks till någon enskilld individ.

Pris från 9 900 kr enligt offert. Moms tillkommer.

Testet kan naturigtvis kompletteras med föreläsning och workshop om så önskas.

Intresserad? Kontakta terje@innovatorerna.se

________________________________________________________________

 

 

Inspiration till Innovation

Innehåll

Detta seminarium ger deltagarna kunskap och förståelse för vad innovationer är och de olika delarna i innovationsprocessen. Seminariet varvar film och föreläsning.

 

Målgrupp

Seminariet och lämpar sig för såväl kick off aktiviteter som en del i ett större utvecklingsarbete. Seminariet kan hållas både som företagsinternt som en öppen föreläsning för såväl större personalgrupper som utvalda grupperingar.

 

Omfattning

Seminariet omfattar 1-4 timmar beroende på kundens behov och målsättning.

Pris från 4.000 kr enligt offert. Moms och ev. resekostnader tillkommer.

Intresserad? Kontakta terje@innovatorerna.se

________________________________________________________________

 

Innovationsworkshop

Innehåll

I denna workshop arbetar vi med utbildningsmaterialet Innovatörerna och går igenom allt från vad innovationer är till kreativt ledarskap, omvärldsbevakning, nya tjänster & produkter samt juridiska aspekter. Deltagarna arbetar mycket praktiskt med de olika frågeställningarna som varvas med filmer och föreläsning.

 

 

Målgrupp

Workshopen fungerar utmärkt för såväl företagsinterna grupper som för öppna föreläsningar och vänder sig till chefer/ledare och alla som arbetar med produktutveckling samt verksamhets-/organisationsutveckling.

 

Omfattning

Workshopen omfattar 1-2 heldagar beroende på kundens behov och målsättning.

Pris från 25.000 kr enligt offert. Moms och ev. resekostnader tillkommer.

Intresserad? Kontakta terje@innovatorerna.se

________________________________________________________________

Kreativitet på arbetsplatsen

Innehåll

Många arbetsplatser upplever att de har många idéer men att det inte leder till så mycket. I denna workshop lär vi oss om hur kreativitet fungerar och tränar oss i olika kreativa metoder. Vi går igenom vad som krävs för att idéer ska tas vidare och i förlängningen kunna utvecklas till innovationer.

 

Målgrupp

Alla arbetsplatser som vill öka och organisera sina kreativa processer i

idégeneringsfasen av innovationsprocessen.

 

Omfattning

En halvdag till en heldag beroende på kundens behov och målsättning.

Pris mellan 15.000 - 25.000 kr enligt offert. Moms och ev. resekostnader tillkommer.

Intresserad? Kontakta terje@innovatorerna.se

________________________________________________________________

 

 

Från inspiration till Innovation på 4 dagar

Innehåll

Under fyra dagar arbetar deltagarna under ledning av konsult med att ta fram innovationer. Fokus kommer att ligga på innovationer inom de områden som är relevanta för kunden så som t.ex. produkter, tjänster, arbetsmetoder eller kundupplevelse. Slutresultatet är underlag för lanserings/implementeringsplaner för de innovationer som gruppen tagit fram under arbetet. Utöver konkreta innovationer är målsättningen att öka deltagarnas kunskaper och förståelse för innovationer och innovationsprocessens olika delar.

 

Målgrupp

Alla organisationer som vill utveckla sin innovationsförmåga genom medarbetardriven innovation.

 

Omfattning

Fyra heldagar eller efter kundens behov.

Pris från 120.000 kr enligt offert. Moms och ev. resekostnader tillkommer.

Intresserad? Kontakta terje@innovatorerna.se

 

Innovation - ett gemensamt ansvar för företaget och lokala facket?

Innehåll

Kreativa och innovativa arbetsplatser har mindre stress, snabbare kompetensutveckling, större engagemang bland anställda och tryggare anställningar. Inom detta område finns det inga motsättningar mellan företagsledning och fackliga organisationer. Snarare tvärt om, en gemensam målsättning som gagnar såväl företaget som de anställda. Det skapar förutsättningar för samverkan och involvering av alla anställda i utvecklingen av organisationens verksamhet.

 

Målgrupp

Representanter för företagsledning/HR och fackliga klubbar på arbetsplatserna.

 

Omfattning

Upplägget börjar med att skapa en gemensam grund för vad innovationer är, varför det är viktigt och vad som kan uppnås med fungerade innovationsprocess. Därefter skapas en process för samverkan inom innovationsområdet utifrån kundens behov och målsättning.

Pris enligt offert.

Intresserad? Kontakta terje@innovatorerna.se

________________________________________________________________

 

Stöd i innovationsprocessen

Innehåll

Stöd i innovationsprocessens olika delar utifrån kundens behov.

 

Målgrupp

Alla organisationer som vill öka sin innovationsförmåga.

 

Omfattning

Utifrån kundens behov och målsättning.

Pris 1.200 kr/tim. Moms och ev. resekostnader tillkommer.

Intresserad? Kontakta terje@innovatorerna.se

_________________________________________________________________

 

 

 

 

Innovatörerna®, Kopparhaga 5, 155 93 Nykvarn, Tel 076-135 57 58, terje@innovatorerna.se Copyright © Innovatörerna. All Rights Reserved.